Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat

16. Tum Kis Kaksha me Padhti ho