Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat

17. Mai Panchvi kaksha Me padhti Hu