“Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat”

23. Tumhe Kaun Kaun Se Khel Sikhaye Jate Hain