Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat”.

33. Meri Maa Achha Bhojan