Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat

4. Badhayi