“Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat”

12. Hum 2 Bhai 1 Behen hai