Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat

18. Mere Pitaji Kheti karte Hain