Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat

31. Mere Ghar Me Ek Shauchalay

30. Mai Hath Dhokar

32. Ghar Ke Sabhi Log

29. Mai Bado Ko Pranam