Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat”.

36. Aaj Garmi Bohot Hai