Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat”.

37. Varsha Ho Rahi Hai