Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat.”

47. Ye Sadak Kahan Jati Hai