Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat.”

49. Mahatma Gandhi Marg Jane Ka