Aaj ka Vakya” in Indian languages under “Ek Bharat Shrestha Bharat for this week (17th August 2020 to 22nd August 2020)

 

39. Aapke Yahan Kitni Varsha

 

40. Kya Aapke Yahan Thand Zyada Hoti Hai

41. Kya Tumhare Muhalle Me

44. Mai Sadak Par Hamesha Bayen

43. Hum Sab Bachche Sath Me

42. Kya Tumhare Shehar Me Khel Ka Maidan