International Yoga Day Celebration at Peddem

 

International Yoga Day Celebration at Peddem