• PTA Member
 • Mr.Vijay Bhike
 • Mr.Mahesh Swar
 • Mrs.Salita Naik
 • Mrs.Archana Kunkaikar
 • Mrs.Teena Mandrekar
 • Mr.Kamlakant Bhartu
 • Mr.Ashok Vernekar
 • Mrs.Sheetal Naik
 • Mr.Bhanudas Patre
 • Mr.Vaman Khorjuvekar
 • Mrs.Milan Sadekar
 • Dr. Uday Singh Rane
 • Dr. Arundhati Sadekar
 • Mr.Anil Sawant
 • Shambhu Calangutkar
 • Designation
 • Chairman
 • Vice-Chairman
 • Secretary
 • Jt.Secretary
 • Treasurer
 • Member
 • Member
 • Member
 • Member
 • Member

 • Co-opt Member / Social Worker

 • Co-opt Member / Educationalist
 • Co-opt Member/Doctor
 • Co-opt Member (Artist)
 • Parent of Ex-Student