• PTA Member
 • Mr. Vaman M. Khorjuvekar
 • Mr. Kashiram alias Prasad Mhambrey
 • Mrs. Prajaya K. Singh
 • Mrs. Pritam A. Halankar
 • Mr. Alok U. Barve
 • Mr. Umesh V. Bandodkar
 • Mr. Samir R. Shirodkar
 • Mr. Vishnu Bhikaji Gawas
 • Mrs. Pradnya Nasnodkar
 • Mrs. Sheetal Naik
 • Mr. Ramesh S. Polji
 • Mr. Mulkraj Khorate
 • Mr. Mahesh Swar
 • Mr. Khushali Halarnkar
 • Mr. Amit Prabhu
 • Mr. Sudesh Dhargalkar
 • Designation
 • Chairman
 • Vice-Chairman
 • Secretary
 • Jt.Secretary
 • Treasurer
 • Member
 • Member
 • Member
 • Member
 • Member
 • Member

 • Co-opt Member
 • Co-opt Member
 • Co-opt Member
 • Co-opt Member
 • Co-opt Member