COLLAGE MAKING COMPETITION Std. V

 

Miss. Pranshi Pednekar      Std. V B   

   

Mast. Jayesh Dabholkar      Std. V B   

 

\     

Mast. Ayaan Kambli   V B

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                   

Miss. Dilisha Naik    Std. V B     

  Miss. Shreesha Shirlekar        Std. V C       

   

Mast. Harsh Shirodkar    Std. V C