Mrs.Gayatri Shirsat

Mrs.Gayatri Shirsat

Headmistress
Mrs.Pooja Dalvi

Mrs.Pooja Dalvi

Asst.Headmistress
Mrs.Shibani Mahatme

Mrs.Shibani Mahatme

Asst.Teacher
Mrs.Zena Viegas

Mrs.Zena Viegas

Asst.Teacher
Mrs.Mohini Halarnkar

Mrs.Mohini Halarnkar

Asst.Teacher
Mrs.Manjula Shetgaonkar

Mrs.Manjula Shetgaonkar

Asst.Teacher
Mr.Budhaji Gawas

Mr.Budhaji Gawas

Asst.Teacher
Mr.Mahendra Bilgoji

Mr.Mahendra Bilgoji

Asst.Teacher
Mrs.Laura Costa Pereira

Mrs.Laura Costa Pereira

Asst.Teacher
Mrs.Poonam Naik

Mrs.Poonam Naik

Asst.Teacher
Mrs.Jasween Guha

Mrs.Jasween Guha

Asst.Teacher
Mrs.Rupa Parab

Mrs.Rupa Parab

Asst.Teacher
Mrs. Siddhi Pednekar

Mrs. Siddhi Pednekar

Asst.Teacher
Mrs.Poorwa Pokle

Mrs.Poorwa Pokle

Asst.Teacher
Mrs.Utkarsha Gawade

Mrs.Utkarsha Gawade

Asst.Teacher
Mrs.Reshmi Manerkar

Mrs.Reshmi Manerkar

Asst.Teacher
Mrs.Salita Naik

Mrs.Salita Naik

Asst.Teacher
Mrs.Archana Kunkalkar

Mrs.Archana Kunkalkar

Asst.Teacher
Mr.Alok Barve

Mr.Alok Barve

Asst.Teacher
Mr.Ajaysingh Kothwale

Mr.Ajaysingh Kothwale

Asst.Teacher
Mrs.Roshan Shet

Mrs.Roshan Shet

Asst.Teacher
Mr.Sunil Bandekar

Mr.Sunil Bandekar

Asst.Teacher
Mrs.Teena Gadekar

Mrs.Teena Gadekar

Asst.Teacher
Miss Rosary D’Souza

Miss Rosary D’Souza

Asst.Teacher
Mr. Narendra  Parab

Mr. Narendra Parab

Asst.Teacher
Mrs. Eva D’souza

Mrs. Eva D’souza

Asst.Teacher
Mrs.Reema Nasnodkar

Mrs.Reema Nasnodkar

Asst.Teacher
Mr.Pravin Moraskar

Mr.Pravin Moraskar

Asst.Teacher
Mrs.Pritam Naik

Mrs.Pritam Naik

Asst.Teacher

Mrs.Poonam Naik Burye

Mrs.Poonam Naik Burye

Asst.Teacher
Mrs.Amita Humraskar

Mrs.Amita Humraskar

Asst.Teacher
Mrs.Janice Lobato de Faria

Mrs.Janice Lobato de Faria

Asst.Teacher
Mrs Vandana Chodankar

Mrs Vandana Chodankar

Asst.Teacher