Mrs. Gayatri Shirsat

Mrs. Gayatri Shirsat

Headmistress
Mr. Mahendra Bilgoji

Mr. Mahendra Bilgoji

Asst. Teacher
Mrs. Poonam Naik Burye

Mrs. Poonam Naik Burye

Asst. Teacher
Mrs. Amita Humraskar

Mrs. Amita Humraskar

Asst. Teacher
Mr. Alok Barve

Mr. Alok Barve

Asst. Teacher
Mrs. Utkarsha Gawde

Mrs. Utkarsha Gawde

PE Teacher
Mrs. Aparna Desai

Mrs. Aparna Desai

primary Teacher
Mrs. Savitri Ghadi

Mrs. Savitri Ghadi

primary Teacher
Mrs. Smita  Pednekar

Mrs. Smita Pednekar

Pre-Primary Teacher
Mrs. Pooja Dalvi

Mrs. Pooja Dalvi

Asst. Headmistress
Mrs. Mohini Halarnkar

Mrs. Mohini Halarnkar

Asst. Teacher
Mr. Budhaji Gawas

Mr. Budhaji Gawas

Asst. Teacher
Mrs.Poonam Naik

Mrs.Poonam Naik

Asst. Teacher
Mrs.Rupa Parab

Mrs.Rupa Parab

Asst. Teacher
Mrs.Archana Kunkalkar

Mrs.Archana Kunkalkar

Asst. Teacher
Miss Rosary D’Souza

Miss Rosary D’Souza

Asst. Teacher
Mr. Ajaysingh Kothawale

Mr. Ajaysingh Kothawale

Drawing Teacher
Mrs. Siya Mishal

Mrs. Siya Mishal

Primary Teacher
Mrs. Rohita Joshi

Mrs. Rohita Joshi

Pre-Primary Teacher
Mrs. Laura Costa Pereira

Mrs. Laura Costa Pereira

Asst. Teacher
Mrs.Roshan Shet

Mrs.Roshan Shet

Asst. Teacher
Mrs.Salita Naik

Mrs.Salita Naik

Asst. Teacher
Mrs.Teena Mandrekar

Mrs.Teena Mandrekar

Asst. Teacher
Mr.Pritam Naik

Mr.Pritam Naik

Asst. Teacher
Mrs. Siddhi Pednekar

Mrs. Siddhi Pednekar

Computer Teacher
Mrs. Deepali Naik

Mrs. Deepali Naik

Primary Teacher
Mrs.Chitra Sohani

Mrs.Chitra Sohani

Pre-Primary Teacher
Mrs. Shibani Mahatme

Mrs. Shibani Mahatme

Asst. Teacher
Mrs.Manjula Shetgaonkar

Mrs.Manjula Shetgaonkar

Asst. Teacher
Mrs.Reshmi Manerkar

Mrs.Reshmi Manerkar

Asst. Teacher
Mr. Sunil Bandekar

Mr. Sunil Bandekar

Asst. Teacher
Mr. Pravin Morajkar

Mr. Pravin Morajkar

Asst. Teacher
Miss. Manasi Kaisukar

Miss. Manasi Kaisukar

Asst. Teacher
Mrs. Poorva Pokle

Mrs. Poorva Pokle

Computer Teacher
Mrs. Chaya Gad

Mrs. Chaya Gad

Primary Teacher
Mrs. Pooja Tatkar

Mrs. Pooja Tatkar

Primary Teacher
Mrs. Sapna Shirodkar

Mrs. Sapna Shirodkar

Pre-Primary Teacher

Mrs. Zena Viegas

Mrs. Zena Viegas

Asst. Teacher
Mrs. Jasween Guha

Mrs. Jasween Guha

Asst. Teacher
Mrs. Eva D’Souza

Mrs. Eva D’Souza

Asst. Teacher
Mrs. Reema Nasnodkar

Mrs. Reema Nasnodkar

Asst. Teacher
Mrs. Janice Lobato de Faria

Mrs. Janice Lobato de Faria

Asst. Teacher
Miss Sneha Gauns

Miss Sneha Gauns

Assistant Teacher
Mrs. Vandana Chodankar

Mrs. Vandana Chodankar

Computer Teacher
Mrs. Mamata Sawant

Mrs. Mamata Sawant

Primary Teacher
Mrs.Anjali Kamat

Mrs.Anjali Kamat

Pre-Primary Teacher